Orientační zařízení pro nevidomé

Orientační hlasový majáček pro nevidomé OHM s SD kartou

Orientační zařízení pro nevidomé
Orientační zařízení pro nevidomé
Orientační zařízení pro nevidomé

Text Braillova písma na zábradlí

Orientační zařízení pro nevidomé
Orientační zařízení pro nevidomé
Orientační zařízení pro nevidomé

  • Tvorba textu Brailova písma dle základních pravidel šestibodového písma
  • Návrh a zpracování frází do orientačních hlasových majáčků odpovídající zásadám vyhlášky č. 369/200121 Sb a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
  • Profesionální nahrání hlasových informací
  • Odborné osazení hlasových majáčků dle stanovených zásad

sons
ASIG s.r.o., odborný konzultant „Sjednocné organizace nevidomých a slabozrakých ČR”


© CLEVER Soft & Datak