ISO 9001/2009


Systém řízení kvality podle normy ISO 9001/2009
(Naše firma se řídí systémem kvality pro provádění dopravního značení na pozemních komunikacích, železničních tratích, plavebních cestách, včetně půjčování a prodej dopravních značek a zařízení) byl certifikován společností SILMOS-Q a registrován pod číslem 6406.

© CLEVER Soft & Datak